top of page
  • Writer's pictureNemanja Ivkovic

Štampani formati u marketingu - zastareo ili značajan u modernom poslovanju?Štampani formati u marketingu
BrandingU realnosti koja sve više teži digitalizaciji, pitanje o značaju štampanih formata u marketingu može se činiti zastarelim. Međutim, štampani formati u marketingu i dalje zadržavaju svoju vitalnost i predstavljaju važan deo marketinških strategija.


U ovom blog postu, istražićemo koliku ulogu zapravo imaju štampani formati u modernom poslovanju.
1. Fizička Prisutnost i Održivost


Jedna od ključnih karakteristika koja čini štampane materijale nezamenjivim je njihova fizička prisutnost. Kada potencijalni klijenti ili kupci drže u rukama štampani materijal poput brošura, letaka ili kataloga, to stvara direktan dodir između vašeg brenda i njihovog iskustva.


Ova tangibilna interakcija može ostaviti snažan utisak i povećati verovatnoću angažovanja sa vašim proizvodima ili uslugama.


Takođe, štampani materijali imaju tendenciju da budu dugotrajni. Dok digitalni sadržaj može biti prolazan u brzom ritmu online sveta, štampani materijali mogu ostati u posedu korisnika duži vremenski period.


Na primer, kvalitetno odštampani katalog može služiti kao referenca za kupce tokom dužeg vremenskog perioda, podsećajući ih na vašu ponudu i podstičući ih na kupovinu.
2. Izgradnja Poverenja i Autentičnosti


Štampani materijali često se doživljavaju kao autentičniji i pouzdaniji u poređenju sa digitalnim kanalima. Ovaj osećaj autentičnosti može biti ključan u izgradnji poverenja između brenda i potrošača.


Kada potencijalni klijenti vide da ste uložili trud i resurse u kreiranje štampanih materijala, to može dodatno ojačati njihovu percepciju vašeg brenda kao ozbiljnog i profesionalnog.
3. Ciljano Targetiranje i Personalizacija


Štampani formati omogućavaju vam da ciljano targetirate određene segmente publike i prilagodite svoje marketinške poruke u skladu sa njihovim interesima i potrebama. Na primer, direktna pošta može biti personalizovana sa imenom primaoca ili prilagođena sa specifičnim ponudama koje su relevantne za određene grupe klijenata.
4. Komplementarnost sa Digitalnim Kanalima


Umesto da se posmatraju kao konkurencija digitalnim kanalima, štampani formati trebaju se smatrati dopunom i integralnim delom ukupne marketinške strategije. Integracija štampanih materijala sa online prisustvom vašeg brenda može stvoriti sinergiju i povećati efikasnost vaših marketinških napora.


Na primer, QR kodovi na štampanim materijalima mogu voditi korisnike direktno na vašu web stranicu ili online prodavnicu, omogućavajući im da brzo pristupe dodatnim informacijama ili izvrše kupovinu.
Vizit kartice su i danas bitan deo poslovne kulture


Iako su vizit kartice možda nekad bile jedini način da se prenese informacija o poslovnom kontaktu, njihov značaj danas nije izgubljen. One su i dalje simbol poslovne komunikacije i pouzdanosti, pokazujući pažnju i poštovanje prema potencijalnim saradnicima.


Vizit kartice nisu nešto što se daje svakome. One su namenjene osobama ili firmama sa kojima želite da uspostavite profesionalni odnos, i koje vrednujete kao potencijalne partnere ili klijente. Ova mala gesta može stvoriti početak nove poslovne veze.


Uprkos sve većoj digitalizaciji poslovanja, vizit kartice ostaju u upotrebi. One su praktične i lako prenosive, uvek spremne za brz i efikasan kontakt.


Dizajn vizit kartice je od izuzetne važnosti. On treba da bude dovoljno privlačan da privuče pažnju, ali istovremeno i suptilan i profesionalan, odražavajući identitet kompanije na pravi način.
Flajeri predstavljaju efikasano širenje svesti brenda


Kreativno osmišljeni flajeri, sa svim relevantnim informacijama uredno raspoređenim, igraju ključnu ulogu u promociji brenda. Važno je izbeći situaciju u kojoj primaoci flajera pomisle: "Opet jedan od ovih, gde da bacim ovo?"


Da bismo to postigli, posvećujemo pažnju detaljnom dizajnu flajera. Ova usluga je deo naše ponude, a trudimo se da bude kreativna i da poštuje određene smernice za ostvarivanje uspešnog prvog utiska kod potencijalnih potrošača.


Iako flajeri možda neće odmah doneti vidljive rezultate u pogledu povraćaja investicije, pravilno osmišljeni flajeri mogu podstaći svest o vašem brendu kod potencijalnih kupaca.


Sledeći put kada vide vaš slogan ili logo, to može izazvati pozitivne asocijacije, što ih može približiti donošenju odluke o kupovini.
Brošure i katalozi kao ključni korak u prodajnom procesu


Bitna distinkcija između brošura i kataloga, u poređenju sa formatima poput vizit karti i flajera, leži u njihovoj ulozi u prodaji.


Dok se vizitke i flajeri koriste za upoznavanje potrošača s brendom i ponudom, brošure i katalozi dolaze u igru kada je kupac već zainteresovan za kupovinu.


Brošure su obično manjeg formata u poređenju s katalozima, ali imaju istu svrhu - predstavljanje proizvoda na najbolji mogući način.


Najčešće se mogu videti na štandovima sajmova ili drugim prodajnim mestima. Ključno je da ovi štampani materijali sadrže konkretnu informaciju, naglašavajući prednosti proizvoda bez preteranog hvalisanja.


Kada kupci dobiju brošuru ili katalog, već su u fazi razmatranja kupovine, pa je od suštinskog značaja pružiti im tačne informacije koje će im pomoći u donošenju odluke.
Bilbordi su postavljeni na najprometnijim lokacijama


Iako bilbordi ne omogućavaju ciljanje određene publike kao neki drugi mediji, poput digitalnog oglašavanja, važno je zapamtiti da ih primećuje svako ko prolazi pored njih.


Nalaze se duž puteva, na trgovima i drugim mestima sa visokom frekvencijom prolaznika, osiguravajući što veći doseg oglašene poruke. Investiranje u bilborde može biti skupo, ali bolje pozicije obično zahtevaju veće troškove.


Bilbordi pružaju odličnu priliku za kreativno predstavljanje proizvoda ili usluga i doprinose kompletnoj marketinškoj kampanji.


Verovatno ste i sami primetili nove reklame na bilbordima tokom šetnje ili vožnje, što pokazuje njihovu efikasnost u privlačenju pažnje potencijalnih kupaca. Pored toga, bilbordi se koriste i za najave događaja, otvaranja novih lokacija ili promene imena kompanije.


Iako veliki štampani formati zahtevaju značajna finansijska ulaganja, ne treba zanemariti njihovu važnost u marketinškim strategijama. Dizajniranje ovakvih formata je deo naše ekspertize, koju rado nudimo našim klijentima, uzimajući u obzir i druge važne formate poput plakata, postera i oglasa.Zaključak


Iako je digitalni marketing sveprisutan, štampani formati i dalje imaju ključnu ulogu u marketinškim strategijama mnogih brendova. Njihova fizička prisutnost, autentičnost, mogućnost ciljanog targetiranja i komplementarnost sa digitalnim kanalima čine ih nezamenljivim alatom za uspešnu promociju proizvoda i usluga.


Ukoliko želite da iskoristite potencijal štampanih materijala u svojoj marketinškoj strategiji, kontaktirajte nas. Pomoći ćemo Vam da kreirate efikasne i privlačne štampane materijale koji će privući pažnju i angažovati vašu ciljnu publiku.

6 views0 comments

Comments


bottom of page