top of page
  • Writer's pictureNemanja Ivkovic

Google ili Facebook oglašavanje - koji tip oglašavanja je baš za vas?

Updated: Apr 7


Google ili Facebook oglašavanje
Google ili Facebook oglašavanje

Kada je reč o digitalnom oglašavanju, primetno je da Google i Facebook oglašavanje zauzimaju centralno mesto na tržištu. Obe platforme imaju jedinstvene karakteristike koje mogu značajno uticati na uspeh marketinške kampanje.


Važno je napomenuti da, iako obe platforme mogu pružiti izvanredne rezultate, često se preporučuje kombinovanje njihovih prednosti radi maksimiziranja efekta kampanje. Ipak, važno je imati na umu da će za određene brendove jedna platforma možda biti efikasnija od druge, naročito kada su u pitanju ograničeni budžeti za oglašavanje.

Sada ćemo detaljnije uporediti ključne karakteristike Google Ads-a i Meta Ads-a:
Plasman oglasa


Google oglašavanje nudi različite opcije za plasman oglasa. To uključuje search oglase koji se pojavljuju u rezultatima pretrage, ciljajući relevantne korisnike koji aktivno traže informacije. Takođe, tu su i display oglasi koji se prikazuju na partnerima Google Display Networka, obuhvatajući širok spektar web stranica kroz Google AdSense, kao i video oglasi na YouTube-u.

Meta Ads se oslanja na Facebook i Instagram za plasman oglasa, sa dodatnom opcijom prikazivanja unutar mreže partnera mobilnih aplikacija unutar Meta Audience Network.
Ciljevi kampanje Kada konfigurišete Google Ads, imate mogućnost da odaberete cilj kampanje, iako ovaj korak nije obavezan. Nakon toga, sledi izbor tipa kampanje (Search, Display, Performance Max, Discovery...). Uopšteno, Google Ads je izuzetno efikasan za kampanje koje su fokusirane na akciju, kao što su povećanje prodaje ili generisanje potencijalnih kupaca. Zbog sposobnosti ciljanja prema namerama pretraživanja, idealan je za brendove koji žele da privuku korisnike koji su već u procesu donošenja odluke o kupovini. Takođe može biti koristan za povećanje vidljivosti brenda, ali njegova prava snaga leži u ciljanju korisnika koji su spremni na kupovinu.


Meta Ads zahtevaju odabir cilja kampanje (Svest, Saobraćaj, Angažovanje, Promocija aplikacije...), što ujedno predstavlja i tip kampanje. Generalno, Meta predstavlja odlično rešenje za kampanje usmerene na izgradnju prepoznatljivosti brenda i angažovanje publike.


Zahvaljujući sofisticiranom ciljanju na osnovu interesa i demografskih podataka, Meta Ads mogu dopreti do raznovrsne publike i uspostaviti dugoročne veze s potrošačima. Ova platforma takođe pokazuje visoku efikasnost u promociji događaja i posebnih akcija, gde je naglasak na interakciji i deljenju sadržaja.


Naravno, postoje značajne razlike unutar same platforme - na primer, ako je cilj kampanje ostvarivanje konverzija, Facebook bi verovatno bio bolji izbor. S druge strane, ako je cilj povećanje prepoznatljivosti brenda, Instagram bi mogao biti optimalniji izbor.
Ciljne grupe Google Ads se izdvaja po ciljanju korisnika na osnovu njihovih pretraživačkih upita. Ovo omogućava precizno targetiranje korisnika koji aktivno traže proizvode ili usluge koje oglašivač nudi. Takođe, platforma omogućava ciljanje po geografskoj lokaciji, uređaju i jeziku, što pomaže prilagođavanju kampanje specifičnoj publici. S obzirom na obilje podataka koje Google ima o korisnicima, oglašivači mogu koristiti remarketing kako bi ponovno ciljali one koji su već pokazali interesovanje za njihove proizvode ili usluge. Meta Ads se ističu po dubokom i detaljnom ciljanju. Oglašivači mogu koristiti raznolike demografske informacije kao što su godine, pol, obrazovanje i bračni status kako bi definisali svoju ciljanu publiku. Takođe, platforma omogućava ciljanje na osnovu interesovanja, hobija i ponašanja na društvenim mrežama. To znači da oglašivači mogu kreirati vrlo precizne profile svoje ciljne publike. Pored toga, postoji i korisna opcija lookalike publike, koja omogućava formiranje nove publike slične postojećim korisnicima, što povećava dosege kampanje.
Formati oglasa Google Ads pruža raznovrsne formate oglasa, uključujući tekstualne, slikovne, video oglase i oglase za mobilne aplikacije. Ovi formati su prilagođeni različitim fazama procesa kupovine. Nasuprot tome, Meta oglasi sadrže naslov, opis, glavni tekst, poziv na akciju i jednu ili više slika ili video zapisa. Meta Ads se izdvajaju po svojim kreativnim i vizualno atraktivnim formatima poput priča, karusela, video oglasa i interaktivnih oglasa. Ovi formati posebno su efikasni u izgradnji angažmana i emocionalne povezanosti s publikom. Google Ads sve više uvodi responsivne oglase, koji kombinuju vaše unose (do 15 naslova, 4 opisa i vizuale) u hiljade različitih kombinacija, odabranih za svakog pojedinačnog koris


Budžeti za oglašavanje Cene na Google Ads-u mogu biti visoke zbog jake konkurencije, posebno za popularne ključne reči. Iako se budžeti mogu prilagoditi, efikasnost kampanje obično zavisi od visine ulaganja. Nasuprot tome, Meta Ads obično nude niže troškove po kliku (CPC) i veću fleksibilnost u budžetiranju, što ga čini pristupačnijim za male i srednje preduzetnike. Kampanje se mogu optimizovati čak i s manjim budžetima. Kada je reč o podešavanju budžeta unutar platformi, Meta omogućava postavljanje dnevnih i trajnih budžeta, dok Google nudi samo opciju dnevnih budžeta tokom trajanja kampanje. Bitno je napomenuti da dnevni budžet ne predstavlja maksimalnu, već prosečnu dnevnu potrošnju. To znači da dnevna potrošnja na Meta oglasima može premašiti dnevni budžet za do 25%, ali će ukupna potrošnja unutar 7 dana kampanje biti ekvivalentna 7 dnevnih budžeta. S druge strane, dnevna potrošnja na Google-u može biti i do 100% veća od dnevnog budžeta, ali unutar 30 dana neće prelaziti 30.4 dnevnih budžeta.
Analiza rezultata

Google Ads pruža napredne alate za analizu koji omogućavaju detaljno praćenje konverzija, klikova, prikaza i ostalih ključnih metrika. Ovo omogućava oglašivačima precizno merenje uspeha kampanje i optimizaciju strategija. Preporučuje se i korišćenje Google Analytics-a za praćenje rezultata, iako je ova platforma kompleksnija za korišćenje, pruža mnogo više detalja o uspešnosti kampanje i ponašanju korisnika.


Meta Ads takođe pružaju solidne analitičke mogućnosti, fokusirane na merenje angažmana korisnika, dosega i interakcija. Analitika na Meta platformi je intuitivna i omogućava uvid u reakcije publike na oglase. Ipak, eksperimentisanje s obe platforme može vam pružiti bolji uvid u to koja odgovara vašim poslovnim potrebama.


U digitalnom oglašavanju ne postoji univerzalno rešenje, ali razumevanjem ključnih razlika između Google Ads-a i Meta Ads-a možete doneti bolje odluke koje će pomoći u rastu vašeg poslovanja.


Važno je imati na umu da eksperimentisanje može dovesti do neefikasne potrošnje budžeta, stoga je u većini slučajeva najsigurnije i najisplativije poveriti digitalno oglašavanje stručnjacima. Slobodno nas kontaktirajte za konsultacije i procenu optimalne strategije oglašavanja za vaš brend!

Comments


bottom of page